5mars09Allaombord till PP

Maj 2014                                

Hemsidan för Alla ombord! - det salutogena museet har upphört

Alla ombord! - det salutogena museet var ett samarbete mellan Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län, Rädda Barnen, Statens maritima museer/Vasamuseet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handisam. Projektet delfinansierades under projektfasen av Allmänna arvsfonden.

Målet var att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den museipedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor. Samt att denna verksamhet skall kunna fungera i ett rehabiliteringssamanhang. Att våra erfarenheter, metodutveckling, framtagna modell och resultat kan spridas och fritt användas av andra aktörer.

Projektet planerades under 2006-2007. Projektfasen pågick mellan 2008-2010. Vi arbetade med fyra olika områden. Tillgänglighet, Mötet mellan Museum och rehabilitering, Museipedagogik och Verksamhetsutveckling och bygger på konceptet som utvecklades ”En filosofi för tillgänglighet”.  Resultaten är nu en integrerad och vidareutvecklad del av Vasamuseets ordinarie pedagogiska verksamhet och Lekterapin och rehabiliterings verksamheten, vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Pedagogisk utvecklingsdialog.  

PROJEKTETS RESULTAT OCH UTMÄRKELSER!
Nästan 9 000 nyfikna och engagerade personer har sedan 2009 fram tills idag kommit på föreläsningar och studiebesök. Genom det på olika sätt inspirerats av, vidareutvecklat och förankrat konceptet i sina olika verksamheter i Sverige och utomlands. När hemsidan stängdes hade bl.a. Magasinet och Modeller laddat ned över 320 000 tillfällen.

Resultaten från arbetet med Alla ombord! – det salutogena museet gav Vasamuseet det prestigefyllda "S:t Julianpriset 2012" ."."Vasamuseet belönas för att museet har tagit vara på projektets erfarenheter, implementerat metoden i den ordinarie driften och dessutom utvecklat tänket och medvetenheten kring tillgänglighetsfrågor. Vasamuseet tjänar som inspiration och utgör ett gott exempel som ett museum för alla." Alla ombord! -det salutogena museet nominerades till "GötaPriset 2011". Totalt deltog 379 bidrag. GötaPriset delas ut vartannat år till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligsektor. Projektet erhöll även en finalplats som "Bästa utställning 2009", Sveriges museer.

 

KONTAKT
Eventuella frågor om Projektets resultat, Medverkande, Arbetsprocess och Föreläsningar etc.  
Kontakta Carina Ostenfeldt, konceptansvarig Producent/Projektledarecarina.ostenfeldt@gmail.com

Bokning av pedagogiskaprogram på Vasamuseetwww.vasamuseet.se/sv/Skola-och-pedagogik

Om Alla ombord! MAGASINET
Alla ombord! – Magasinet
innehåller artiklar och reportage om arbetet, de olika perspektiven, erfarenheter och modeller m.m. I Magasinet medverkar bl.a. Gunnar Bjursell, professor emeritus i molekylär biologi vid Karolinska Institutet, Shirley McNaughton, Ontario Crippled Children’s Center, Richard Levi, professor i rehabiliteringsmedicin, Barnen från Expertgruppen m.fl.

Magasinet finns att hämta hos: issuu.allaombord.se